Helsenorge – Release versjon 23.12
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 16, 2023 - 09:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 16, 2023 - 08:00 CET
Scheduled
Saksnummer: 747772.
Norsk helsenett skal utføre deploy av Helsenorge release versjon 23.12.
Helsenorge.no vil være ustabil i perioden.
Posted Nov 03, 2023 - 10:13 CET
This scheduled maintenance affected: Helsenorge and Tjenester (Meldingsutveksling (EDI)).