Ekstern - Vedlikehold på BankID App
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 12, 2023 - 11:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 12, 2023 - 08:00 CET
Scheduled
Saksnummer: 841306

BankID utfører vedlikeholdsarbeid og BankID App vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.
BankID på mobil og kodebrikke vil fungere som normalt.

Dette berører enkelte av Norsk helsenetts tjenester.
Posted Nov 07, 2023 - 11:21 CET
This scheduled maintenance affected: HelseID and Kjernejournal.