MRS – Ny versjon av Norsk kvalitetsregister for HIV
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 14, 2023 - 11:31 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 14, 2023 - 10:30 CET
Scheduled
Saksnummer: #842503
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk kvalitetsregister for HIV. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Norsk kvalitetsregister for HIV.
Posted Nov 10, 2023 - 14:11 CET
This scheduled maintenance affected: Medisinske kvalitetsregistre (MRS (Medisinsk registreringssystem)).