QReg – Ny versjon av QReg-registeret Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC Ullevåll og NORIC Gardermoen (Feiring))
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 04, 2024 - 12:50 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 04, 2024 - 12:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #882754
Beskrivelse: En ny versjon av Norsk register for invasiv kardiologi skal settes i drift. Dette vil medføre korte perioder med ustabilitet på registeret i perioden.
Berørt: QReg-registeret Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC Ullevåll og Gardermoen (Feiring))
Posted Jun 03, 2024 - 15:27 CEST
This scheduled maintenance affected: Medisinske kvalitetsregistre (QReg (OpenQReg)).