E-resept - problemer med E-resept hos enkelte Apotek
Incident Report for Norsk helsenett
Resolved
Feilen er rettet.
Posted Nov 20, 2023 - 17:43 CET
Monitoring
Saksnummer: 844817
Feilen ligger hos en IT-leverandør av apotektjenester, og berører kun enkelte kjeder/lokasjoner. Problemet oppsto ca. kl 15:15. Om du opplever problemer anmoder vi om at du kontakter din IT-leverandør. Vi oppdaterer varslingen når feilen er rettet.
Posted Nov 20, 2023 - 17:11 CET
Investigating
Vi undersøker problemer med E-resept hos enkelte Apotek. Omfang er foreløpig ukjent. Vi jobber med feilsøking og kommer med oppdatering så snart vi har ny informasjon.
Posted Nov 20, 2023 - 16:22 CET
This incident affected: E-Resept (Reseptformidleren (RF)).