Helse Sør-Øst tar i bruk tillitsrammeverket som kilde, og i den forbindelse kan tjenesten oppleves som utsabil i tidsperioden.
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 06, 2024 - 12:01 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 06, 2024 - 08:01 CEST
Scheduled
Saksnummer: #882936
Tjenesten kan i korte tidsperioder oppleves som utsabil gjennom hele den varslende tidsperioden.

Kontaktperson: Elin Nilsen, epost: nileli@sykehuspartner.no , tlf 95780978

Beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.
Posted Jun 04, 2024 - 12:28 CEST
This scheduled maintenance affected: Tjenester (Pasientens journaldokumenter).