Persontjenesten - Vedlikehold
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Vedlikeholdet er utført og ferdig.
Posted May 02, 2024 - 12:28 CEST
Update
Endringen tar lenger tid enn planlagt, og vi blir nødt til å utvide endringsvinduet. Vi beklager ulempen og kommer tilbake med informasjon fortløpende. Nytt sluttidspunkt er 2024-05-02 13:00.
Posted May 02, 2024 - 11:42 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted May 02, 2024 - 09:30 CEST
Scheduled
Saksnummer: 877079, Oppdatering og vedlikehold av data i database.

Oppdateringer og hendelsesflyt fra Folkeregisteret (FREG) vil bli stoppet i vedlikeholdsvinduet. Ingen nedetid forventes. Responstid på Persontjenesten API kan variere noe mer enn vanlig.
Posted Apr 30, 2024 - 14:17 CEST
This scheduled maintenance affected: Grunndata og register (Persontjenesten).