QReg – Ny versjon av Norsk register for langtidsmekanisk ventilasjon – LangMek
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 10, 2024 - 12:50 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 10, 2024 - 12:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #883873
Beskrivelse: En ny versjon av Norsk register for langtidsmekanisk ventilasjon – LangMek skal settes i drift. Dette vil medføre korte perioder med ustabilitet på registeret i perioden.
Berørt: Norsk register for langtidsmekanisk ventilasjon – LangMek
Posted Jun 07, 2024 - 15:56 CEST
This scheduled maintenance affected: Medisinske kvalitetsregistre (QReg (OpenQReg)).