HelseID - flytting til nye idporten
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 21, 2023 - 11:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 21, 2023 - 10:00 CET
Scheduled
Saksnummer: #843823

Digdir flytter ID-porten til ny plattform, dette medfører at ID-porten får ny IP-adresse.

Alle som benytter ID-porten til pålogging for sine tjenester, enten via HelseID eller direkte, må åpne i utgående brannmur mot IP-adresse 139.105.36.167 eller adresse https://login.idporten.no og https://idporten.no

HelseID skulle opprinnelig flytte integrasjonen sin mot nye ID-porten den 16. november 2023, men blir nå utsatt til 21. november 2023 pga. tekniske problemer som er løst nå.
Det er viktig at brannmuråpninger er utført innen vi flytter.
Dersom det ikke er åpning mot nye ID-porten vil det ikke være mulig å logge på tjenester som krever ID-porten.

Dere finner informasjon om de nye IP-adressene i dokumentasjon for HelseID:
https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/5571114/Technical+requirements+for+using+HelseID
Posted Nov 16, 2023 - 13:32 CET
This scheduled maintenance affected: HelseID.