E-resept – planlagt arbeid reseptformidleren leveranse L24-1
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted May 05, 2024 - 03:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted May 04, 2024 - 23:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #875585
Feilretting og planlagt leveranse av nye funksjoner i produksjonsmiljøet til reseptformidleren
Oversikt over kommende leveranser og informasjon om de viktigste endringene som lanseres finner du her:
https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/e-resept/leveranseplaner

Berørt: E-resept vil kunne oppleves utilgjengelig eller ustabil i varslet periode
Posted Apr 26, 2024 - 14:26 CEST
This scheduled maintenance affected: E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM), Reseptformidleren (RF), Forskrivingsmodul (FM)).