PREG-test - avvikling av testmiljø for PREG
Scheduled for Aug 7, 2025, 08:00 - 08:20 CEST
Scheduled
Saksnummer: #879326
Beskrivelse: I forbindelse med at PREG senere skal stenges, vil vi først avvikle og stenge PREG-test.
Berørt: Følgende tjenester slutter å støtte PREG-test i forkant av avviklingen.
• HelseID varslet fra og med 1. september 2024
• Helsenorge varset fra og med 1. juli 2025
• E-resept Modul for PID-bytte fra L24-3 (planlagt 09.11.2024)
Kjernejournal, E-Resept og grunndata er over på Persontjenesten og støtter syntetiske testpersoner.
Posted May 15, 2024 - 09:17 CEST
This scheduled maintenance affects: Grunndata og register (Grunndata og Register, Personregisteret (PREG)).